Infolinka IVR: 587 07 00 28, 778 47 11 87 (v pracovních dnech 10:00-17:00 hod)
0
0 Kč

Filtrační stupně RO

Technické informace, které by Vás mohli zajímat

Sedimentační předfiltr (stupeň 1)

Sedimentační filtry mají své specifické označení dle propustnosti 20,10,5,1 mikron.

Pokud použijeme příliš kalnou vodu s velkym obsahem písku, rzi, upravenou vodu z řeky, apod., pak mikronový poměr sedimentačního uhlíkového předfiltru ovlivní výkon jednotky.

Také určuje, jak často potřebujete vyměnit jednotlivý předfiltr. Sedimentační vláknitý filtr odstraňuje mechanické nečistoty, které by mohly zanést uhlíkový předfiltr a membránu RO. Sedimentační filtr měníme během 1-6 měsíců v závislosti na propustnosti znečištění vstupní vody.

Nejlepší způsob jak určit, kdy váš sedimentační předfiltr potřebuje výměnu, je použít manometr. Pokud je úbytek tlaku na filtru více jak 15-20% oproti tlaku na vstupu, filtr vyměňte.

 

Uhlíkový blok (stupeň 2)

Uhlíkový filtr má svoje specifické označení dle kapacity odstranění chloru.

Odstraňuje chlor, těžké kovy, trihalometany, pesticidy a mnoho jiných chemických emisí. Odstraňuje také chloraminy vytvořené rozpadem chloru.

Uhlíkový filtr obvykle měníme po 1-6 měsících v závislosti na kapacitě filtru, množství a kvalitě vaší vodovodní vody.
Nejlepší způsob, jak určit potřebu výměny předfiltru, je použít zkušební soupravu na stanovení chlóru.

Koncentrace chloru nad 0,1 ppm způsobí poškození TFC membrány a signalizuje nutnost výměny uhlíkového bloku. Pri větší koncentraci chloru je vhodné použít dva stupně uhlíkového bloku. Jednotky pro úpravu pitné vody mají nejčastěji ještě finální post-filtr pro vybroušení chuti.

Takto přefiltrovaná voda je připravená pro membránu RO.

 

Sedimentační předfiltr (stupeň 3 - volitelně)

Sedimentační filtry mají své specifické označení dle propustnosti 20,10,5,1 mikron.

Pokud použijeme příliš kalnou vodu s velkym obsahem písku, rzi, upravenou vodu z řeky, apod., pak mikronový poměr sedimentačního uhlíkového předfiltru ovlivní výkon jednotky.

Také určuje, jak často potřebujete vyměnit jednotlivý předfiltr. Sedimentační vláknitý filtr odstraňuje mechanické nečistoty, které by mohly zanést uhlíkový předfiltr a membránu RO. Sedimentační filtr měníme během 1-6 měsíců v závislosti na propustnosti znečištění vstupní vody.

Nejlepší způsob jak určit, kdy váš sedimentační předfiltr potřebuje výměnu, je použít manometr. Pokud je úbytek tlaku na filtru více jak 15-20% oproti tlaku na vstupu, filtr vyměňte.

 

Membrána RO (stupeň 3~4)

Membrány revezní osmózy jsou vyrobené v USA  nejpokročilejšími technologickými výrobními postupy. Membrána  RO redukuje celkově rozpuštěné pevné látky (TDS u nás se spíše používá měření konduktivity uS/cm ) které jsou přítomny ve vodě. Odstraňuje arzenik fluorid, dusičnany a také další složky jejichž molekulární hmotnost je větší než 150-250.

Aby mohly projít přes membránu molekuly vody a oddělit se od nečistot je třeba tlak (proto obrácená osmóza), který vytvoří vodovodní řád. Jestli je tlak menší než  0,3 Mpa doporučuje se použít pomocné čerpadlo. Membrána má životnost 2 nebo i 5 roků  záleží na kvalitě vody,  vyprodukovaném  množství a také na četnosti používání - při delším odstavení je dobré pravidelné používání oplachovacího  ventilu, zábraní se tím usazování biologickému růstu na jejím povrchu. Nejlepší způsob jak určit výměnu membrány je použít TDS metr nebo konduktometr.
 

Membrána produkuje koncentrovanou vodu (koncentrát), jak čistá voda projde přes membránu (permeát) odmítnutý zbytek (koncentrát) proudí podél membrány do odpadu a neustálé ji omývá. Poměr odpadu proti upravené vodě je cca 4-5 / 1.

(v některých aplikacích může být 1:1  nebo i 70% čisté a 30% odpad)
 

Poměr je regulován kapilárou - průtokový restriktor,  který zároveň udržuje i potřebný tlak pro membránu.

RO membrány nejsou schopné odstranit 100% nečistot (odstranění cca 96-99,5%) proto, pri požadavku nejvyšší čistoty a nebo např. k odstranění fosfátů se používá k dočištění deionizace jako další stupeň.
 

Při výběru membrány zvažte požadavek na kvalitu a množství vody kterou požadujete upravit. Platí pravidlo (u malých 10" membrán) že při větším průtoku je také o něco menší odsolení. Proto pokud nepotřebujete velký průtok a např. použijete jednotku s deionizací je lepší volba použít membrány s nižším výkonem a DI náplň může mít i dvoj-násobek životnosti a ušetříte nemalé náklady.

 

Dle našich skušeností je odsolení námi dodávaných membrán cca.

 

50 GPD 97-99%
75-80 GPD 96-98%
100 GPD

94-97%

200 GPD 

90-93%

Membrána 40/40

cca 99,5

     

Toto jsou informativní údaje a mohou se v různých podmínkách velmi lišit.

 

Uhlíkový post-filtr (stupeň 5)

Odstraňuje nežádoucí příchutě a pachy. Pro vybroušení chuti a dosažení maximální kvality výsledné vody.
Uhlíkový filtr obvykle měníme po 10-12 měsících.

 

Mineralizátor post-filtr (stupeň 6)

DOLOMIT HD polovypálený dolomitický vápenec dodává zpět odsolené vodě patřičné minerální látky, jako jsou: vápník, magnesium, draslík, sodík.
Mineralizační filtr obvykle měníme po 6-12 měsících v závislosti na požadavku na zpětné zasolení vody a pH.

 

Deionizace (DI) - volitelně

V DI-iontoměničové náplni dochází k redukci zbytkového znečištění, které neodstranila membrána RO ve formě iontové výměny.
Takto upravená voda dosahuje vysoké čistoty (až 18 mega ohmů-měrný odpor, nebo vodivost méně jak 0,1uS/cm) použitelné např. v laboratořích nebo v akvaristice.

Jako iontoměničová náplň filtrace se používá MIXBED "směs katexu a anexu". V ideálních podmínkách by měl poměr směsi odpovídat potřebě na dočištění dle kontaminace.

Nejlepší způsob, jak určit výměnu ionexové náplně, je použít konduktometr doporučujeme použít dvojitý typ BA. Množství vody upravené DI filtrací je velice závislé na složení vstupní vody.

 

UV-C lampa (stupeň 7)

UV Sterilizér je přístroj, ve kterém je speciální lampa, která při svícení vyzařuje intenzivní UV záření.

Voda je pumpována skrz jednotku, kde je vystavena ultrafialovému záření, které je ve velkých dávkých smrtelně nebezpečné pro většinu organismů a používá se k ničení řas, parazitů, plísní, virů, kvasinek a bakterií obsažených ve vodě.